Over psychologie

Hallo, hierbij wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Maaike van Kesteren. Ik ben in 2002 afgestudeerd in de Klinische Psychologie en heb de afgelopen jaren zowel in de Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ gewerkt. Mijn ervaring is dat cliënten nogal eens tegen obstakels oplopen in de reguliere zorg en dat er duidelijk behoefte is aan meer flexibiliteit in de zorgverlening. Dit heeft ertoe geleid mijn eigen praktijk, Puur Psychologie, te beginnen.

In mijn praktijk behandel ik adolescenten en volwassenen vanaf 18 jaar. Mijn begeleiding is geschikt voor diegenen die professionele laagdrempelige psychologische hulp willen in een ongedwongen sfeer – tijdens een wandeling in de natuur (wandeltherapie), in een openbare ruimte (bijvoorbeeld in een grand café of op het terras),  in de geborgenheid van hun eigen huis of in de praktijkruimte bij GZOND in Heemstede.  Ik werk op maandagmiddag en -avond bij praktijk GZOND. 

Ik werk onafhankelijk van verzekeraars, wat betekent dat de begeleiding die ik bied onder particuliere zorg valt. Een voordeel van private zorg is dat het laagdrempelig is. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig, u kunt zich direct aanmelden. Doordat Puur Psychologie contactvrije zorg biedt hoeft er geen diagnose gesteld te worden en blijft uw privacy gewaarborgd aangezien er geen medische informatie wordt verstrekt aan uw zorgverzekeraar. De praktijk kent geen wachtlijsten en er wordt niet gewerkt met standaard protocollen. De behandelwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, de zorg wordt afgestemd op uw klachten en behoeften. Tot slot zijn er mogelijkheden tot langere gesprekstijden en mogelijkheden om in de avonduren of in het weekend af te spreken.

Mijn werkwijze is integratief. Ik maak in mijn behandeling gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden en interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie, de schematherapie en de  inzicht gevende psychodynamische psychotherapie. Ik ben lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).